Zprava auditora | ŠANGRI-LLA o.s. | www.sangri-lla.cz

Zprava auditora

 

Ze zpravy nezavisleho auditora:

Cerpani financnich prostredku urcenych pro realizaci projektu bylo overeno zaverecnym auditem.

Citace ze zpravy: Overili jsme projektovou ucetni evidenci a evidovane zpusobile vydaje projektu vznikle v souvislosti s projektem v ucetnich obdobich r.2012-2015.

Vedeni spolku nam pro ucel kontroly predlozilo Prehled zpusobilych vydaju projektu. Domnivame se, ze ziskane dukazni informace tvori dostatecny a vhodny zaklad pro vyjadreni naseho vyroku.

Podle naseho nazoru je projektova ucetni evidence spravna, duveryhodna a overitelna na zaklade adekvatnich podpurnych dokumentu a zahrnuje spravne zpusobile vydaje projektu,, ktere vznikly v souvisllosti s projektem a byly dodrzeny podminky stanovene v prislusnem pravnim aktu o poskytnuti dotace.....

 

Projekt byl tedy uspesne ukoncen take pozitivnim  auditem, ktery stvrdil opravnene cerpani pridelenych dotacnich prostredku.

30.dubna 2015