Ženám | ŠANGRI-LLA o.s. | www.sangri-lla.cz

Ženám

 

Jak dobře znáte svého muže?

Víte co od života očekává a za čím jde?

Pokud se žena rozhodne s mužem žít, měla by s jeho životním směrem, cestou a cílem souhlasit a plně ho v něm podporovat - a to láskou. A pokud nesouhlasí, měla by z vlaku, který řídí její muž, vystoupit.

Řada nedorozumění mezi mužem a ženou je odrazem toho, že se vzájemně neznáme a neumíme společně komunikovat.

Snažme se tedy nejen pochopit rozdílnost obou pohlaví, ale žít dle toho. S láskou Ilja


 Žena X muž

Když bych měla stručně shrnout rozdílnost obou pohlaví, tak asi takto …

Ženy touží po plné přítomnosti a pozornosti muže, po vyjádření lásky, a pokud lásku necítí, pak nastoupí jejich emoce. Žena je jako vítr, voda. Žena je jako počasí … Ženský „svět“ je o tvořivosti, emocích, vnitřní síle a vnější křehkosti.

Pro muže jsou emoce ženy velkou neznámou. Nerozumí jim a leckdy před nimi i „utíkají“. Jejich život je jiný, asi takto – klid, svoboda, jistota (zázemí), výzvy – životní cesta, zaměstnání = co je v životě správně, jak se mám rozhodnout, jdu po správné cestě …

Muži žijí hodně „v hlavě“ = rozum, myšlenky, ženy žijí více citem, tělem, emocemi. (obecně)

Vidíte, jak to do sebe krásně zapadá. Muži mají ženám vytvořit pevný základ (jistotu), který ony svojí jemností a tvořivostí budou opečovávat. Společně pak můžou na křídlech lásky doletět až do nebe. Na pevných křídlech, která zajistí muž a žena let podpoří svojí hlubokou láskou.

A co proto udělat, když je to tak jednoduché? Praktikovat

Ženy - méně mluvme (v přítomnosti muže), více naslouchejme a vyjadřujeme své pocity tělem, rozvíjejme v sobě lásku a ženskost - svoji vnitřní záři, kterou muži oceňují svoji pozorností, a po které tak toužíme.

Muži – věnujte ženám svoji plnou přítomnost a pozornost, projevujte jim lásku, chvalte je, drobné pozornosti ženy také potěší – stačí třeba i květina ze zahrádky. Emoce přijměte jako výzvu. Jako výzvu, která vás posouvá dál. Když se žena cítí nemilována, nejlépe ji o své lásce utvrdíte tak, že ji potěšíte tím, co má ráda nebo tělesnou blízkostí (polibek, objetí …), a třeba i vtipem …

Úkolem pro ženu je pomoci svému muži přejít z hlavy (od myšlenek) do srdce - tedy k lásce. Úkolem pro muže je vytvořit pro svoji ženu bezpečný domov, zajistit ji jistotu a projevovat ji lásku.

O rozdílnosti bych mohla psát dál a dál, ale to podstatné je uvedené. Život je cesta, na které se stále učíme.

Co říci / napsat závěrem?

Vy ženy, buďte pro svého muže zářící bohyní, nechť nemusí hledat záři někde jinde Vy muži, vytvořte pro svoji ženu bezpečný domov, zajistěte jí jistotu a pocit lásky.

Učme se tvořit a žít šťastné partnerské vztahy. Učme se měnit sami sebe a ne toho druhého!

Učme se to, co nás nikdo neučil – jen ten, kdo jde dopředu, může někam dojít. Šťastné kroky, Ilja

PS: Udržujme rovnováhu ve všech oblastech života


 Jak světu přinést lásku 

Jak být Andělem lásky pro druhé?

Je to jednoduché – být prostě ženou, žít jako žena. Být jemnou, láskyplnou bytostí, která žije svůj život z hloubi své duše, v plné přítomnosti. Klidně naslouchá, všímá si znamení a v pravou chvíli jedná.

Staňme se Bohyní lásky

  • probuzenou a vědomou ženou, která má ráda svoje tělo a s láskou, radostí a něhou o něj pečuje
  • ženou, která je vděčná za svůj život a s láskou přijímá všechny jeho aspekty
  • moudrou a zodpovědnou ženou
  • ženou, která umí slovem potěšit či poradit, pokud ji o to požádáme
  • ženou, v jejíž přítomnosti je radostí pobývat
  • ženou, která si své ženství užívá

K probuzení a plnému přijetí svého ženství vám může pomoci hudba, tanec a různé tvořivé činnosti, které uvolní nejen mysl, ale také tělo.

Bohyně - tak trochu tajemná pro ostatní, ale magneticky přitažlivá. Ta, skrze kterou k nám promlouvá Bůh. Skrze kterou léčí rány světa i lidí.

S radostí Ilja

Nádherné ženství - přečtěte si krásné vyznání muže, děkuji za něj – Ilja

Nádherné ženství

Chtěl bych všem ženám vzkázat, že děkuji. Všechny ženy, které jsem ve svém životě potkal, mě něčím obohatily. Jste tak moudrá a nádherná stvoření. Jste naše motivace, jste naše energie. Děkuji.

Děkuji za vaši krásu, děkuji za vaše pohledy, děkuji za vaše úsměvy, děkuji za vaše slzy. Děkuji za vaše bytí.

Víte, většina z vás si neuvědomuje, že jste něčím výjimečné, většina lidí je zaběhlá v každodenním spěchu, takže nevidí tu božskost, která je v lidech kolem nich. Dokonce jsou lidé a ženy – a bohužel jich je víc, než si myslíme – kteří se nemají rádi. Jaká škoda!

Ženy a muži, uvědomte si, co v té nádherné ženskosti máme, co nám dává a jak nás obohacuje!

Ženy, vy si nepotřebujete hrát na výkonné muže, nemusíte se dělat drsnější ani umělejší než jste přirozeně.

Vím, že vaše potřeba být milované je tak hrubě nenaplňována, že jste celé zmatené, děláte různé nesmysly a nevíte, co chcete, ale také vím, že to je všechno jen nenaplněná touha, být prostě milované… Odpusťte nám mužům to nepochopení. Jsme moc logičtí na to, abychom vás chápali. Můžu vás jenom ujistit, že vás zbožňujeme. Milujeme vaše úsměvy, pohyby, pohledy a nakonec i ty vrtochy. Můžu vás také ujistit, že bez vás bychom nebyli muži. Bez vás bychom tady ani nemuseli být.

Spousta z vás si myslí, že musí něco dělat nebo někým být, nebo snad nějak vypadat, dokonce jste některé přesvědčené, že musíte něco mít, abyste si zasloužili obdiv a lásku. Tohle nepochopení vám i nám způsobuje tolik bolesti!

Zkuste jednou být samy sebou. Zkuste jednou BÝT. Zkuste jen tak bezdůvodně tancovat a smát se. Zkuste být jednou úplně uvolněné a ostatní nechte na nás. Není totiž větší potěšení pro muže, než vidět, jak je jeho žena šťastná a uvolněná. Není nic víc vzrušujícího pro nás muže, než vaše přirozené vyzařování. Kam se hrabou polonahé modelky, kam se hrabou povrchnosti a svůdné křivky! Nic nepřekoná pohled šťastné ženy, která ví, že se na svého muže může stoprocentně spolehnout, odevzdat se mu v tanci života a milovat ho celým svým bytím! Když tohle muž jednou zažije, už nikdy na to nezapomene, už nikdy nebude stejný, jako dřív. To je váš dar, vaše štěstí je váš největší dar.

Víte, tohle je hlavní důvod, proč je dnes tolik mužů závislých na pornografii. Víte co v ní muži hledají? Hledají v ní pohledy vzrušených a naoko šťastných žen, ať to hrají nebo ne, je to pro muže tak přitažlivé, že se nemohou odtrhnout, tohle muži tolik potřebují! Vaši ženskost a štěstí tolik potřebují!

Vím, že vaše přirozenost není vždycky příjemná, vím, že nás to někdy bolí, ale i díky tomu ve vás máme ty nejlepší trenérky osobního růstu. Díky vám se stáváme lepší, jste to nejlepší zrcadlo a znáte naše slabiny lépe, než my samy. Máte obrovskou moc z chlapa udělat velikána dějin a také zničit celý jeho potenciál. Je taková škoda, že si neuvědomujeme, co ve vás máme, mohli bychom být o tolik lepší a uvědomělejší a místo toho někdy stavíme naše vztahy na tom, že se ovládáme a nejsme k sobě upřímní, hrajeme si na souboj našich já a chráníme si svojí umělou důstojnost. My chlapi jsme mnohem silnější, když zahodíme ego a nebereme se příliš vážně, ale hlavně jsme mnohem silnější, když máme vedle sebe šťastnou ženu! Pak nás nic nezastaví, pak dobudeme svět!

Jakub Kořínek


Svět potřebuje šťastné ženy

Jak ale toto zajistit, když velká část žen se dnes cítí rodinou i společností nedoceněná. Pokud čekáte na ocenění, různé pochvaly a chvály od druhých, na lásku od okolí, pokud vás nenaplňuje váš současný život, péče o rodinu a děti nebo současné zaměstnání, pak se zastavte a v hloubi své duše se zamyslete, zda jdete po správné životní cestě.

Chtěla jsem vždy takto žít? Jaké sny a přání jsem dříve měla, čeho jsem chtěla dosáhnout? Shodují se mé touhy a přání se současným životem?

Pokud NE, změňte to. Jedině vy sama můžete změnit svůj život, naplnit ho láskou a štěstím. Jedině vy sama můžete do svého života přizvat lásku, která vás osvobodí /uzdraví od všech bolestí a trápení.

Postavte svůj život na pevném základě – na sebelásce, sebeúctě, sebepřijetí. Milujte svůj život a ostatní vás budou také milovat. Mějte sama sebe v úctě a ostatní si vás budou také vážit. Přijímejte sebe sama takovou, jaká jste, a ostatní vás budou také přijímat.

Pozvěte lásku do svého života a naplňte jí své srdce. S láskou Ilja


 O posvátné síle žen

Hluboká a tajemná síla se ukrývá v každé ženě.

K jejímu probuzení stačí žít svůj život v přítomnosti – TADY A TEĎ. Žít v lásce a radosti, přijmout své ženství jako dar a naučit se jej zcela a naplno milovat.

Milovat sama sebe, své tělo a s láskou a něhou o něj pečovat. Zamilovat se zcela do svého života a v radosti si jej užívat.

Tím se přiblížíte více ke své podstatě a dávné prasíle žen.

Jak můžete tuto sílu v sobě aktivovat

Začněte si více všímat své intuice a pracujte s ní. Důvěřujte jí a konejte tak, jak vás vede – s plnou vírou a důvěrou.

Všímejte si svých pocitů a uvolněte své tělo.

Z logických myšlenek přejděte k hlasu srdce - naslouchejte své duši, spojte se s ní a pozvěte ji do všech svých rozhodnutí.

Nalaďte se více na přírodu a všímejte si všech darů, které nám nabízí. Spojte se s přírodou a čerpejte z ní sílu pro svůj další růst.

Jakmile se vaše tělo zjemní, bude více citlivé a otevřené vyšším formám informací, začnete mít vize, které se budou plnit.

Předem budete vědomě cítit, co se stane, jak určitá situace dopadne. Budete cítit tu vnitřní sílu a budete ji naplno věřit, přesto, že ostatní vás nebudou chápat, nebudou vám rozumět.

Najednou plně pochopíte zákonitosti života. Bude to tak, jako by vás něco osvítilo, probudilo z dlouhověkého spánku.

Po tomto krásném „probuzení“ svůj další život vyloženě protančíte, a to s vnitřní jistotou, elegancí vám přirozenou, klidem a hlubokou moudrostí.

Bude vám jedno, co si o vás myslí druzí, neboť z hodné a poslušné holčičky se stala VĚDOMÁ žena.

Svou moudrostí, šarmem a ladností, laskavým a soucitným jednánímbudete činit divy a zázraky kolem sebe.

Stanete se BOHYNÍ pro sebe i své blízké. Ilja