Zamyšlení | ŠANGRI-LLA o.s. | www.sangri-lla.cz

Zamyšlení

 

Naše vnitřní bohatství

Vnitřní bohatství, naše zkušenosti, dovednosti, znalosti …, to je to nejcennější co máme. To nám nikdy nikdo nemůže vzít. Tedy pokud se ho sami dobrovolně nevzdáme.

Včera jsem se sešla s jedním mladým mužem a hovořila s ním na téma investování. Jak investovat v dnešní době. Kam vložit své peníze, aby přinášely zisk. Omega Replica Zda do nemovitostí, zlata nebo investičních fondů. Na základě tohoto rozhovoru mě přišlo na mysl, napsat k tomuto tématu krátké zamyšlení.

Všechny tyto výše uvedené možnosti jsou reálné, ale nesmíme zapomínat takéna investice do SEBE a dále do vztahů. Neboť o nemovitosti můžeme přijít, a stejně tak i o virtuální peníze v bankách, spořitelnách ... Může dojít k propadu měny, k čemuž v historii docházelo, a také zlato může ztratit na své hodnotě. Toto všechno je pomíjivé.

Naše vnitřní bohatství, to je to nejcennější co máme.

Naše vnitřní bohatství je to, do čeho se nám jednoznačně vyplatí investovat. A nemusí se jednat vždy o investice finanční. Stačí, když si najdeme sami pro sebe volnou chvilku, když sami sobě budeme věnovat trochu svého času, pozornosti, plné přítomnosti, vlídných slov a myšlenek. Budeme si více všímat toho, jak se nám ve skutečnosti žije. Odhodíme masky a závoje lží, přetvářek a neupřímností vůči svému JÁ a v PRAVDĚ si přiznáme to, co nám v životě skutečně chybí, s čím nejsme spokojeni a podobně.

Budeme k sobě UPŘÍMNÍ. A stejně tak budeme upřímní i k druhým lidem, k rodině, přátelům, kolegům v zaměstnání …

Neboť také vztahy jsou v našem životě důležité a cenné. Ale nezapomínejme na to, že vztahy nejsou tím nejcennějším. Na prvním místě jsme vždy jen my sami a pak Omega Replica Watches následně až ti druzí.

Přijde čas, kdy budete investovat do nemovitostí. Přijde čas, kdy třeba do movitého majetku, nebo zlata a cenných papírů. Ale i v těchto dobách a chvílích nezapomínejme na SEBE a na vztahy s blízkými lidmi.

S láskou a pro lásku Ilja

*publikováno 17.února 2016


 Žijme více v souladu s přírodou

Naučme se žít více v souladu s přírodou, s jejími cykly a energiemi.

Naslouchejme hlasu přírody. Učme se její hluboké moudrosti a hlavně, žijme v souladu s přírodními zákony.

Nezapomínejme, že jsme nedílnou součástí přírody, a že jsme pouze hosty na této planetě Zemi. Podle toho se k ní tedy chovejme.

Buďme vděční za všechny dary a bohatství, které nám nabízí.

Vždyť i toto zimní období je pro nás darem – darem k tomu, abychom si odpočinuli. Zastavili se, utřídili si své myšlenky a plány a hlavně nabrali nové síly na jarní období.

Žijme a radujme se z maličkostí, které nás dnes a denně obklopují.

Uvědomme si, že nic Omega Replica není samozřejmostí - ani to, že se znova nadechneme. Každý nádech i výdech je pro nás darem.

Nechť se tedy rok 2016 stane pro nás všechny rokem lásky a úcty ke všemu živému, co je kolem nás.

Nechť jsou naše činy a jednání projevem lásky a úcty k této planetě Zemi.

S láskou Ilja                                                                                       *leden 2016


 O životě a životní cestě

Každý z nás má svoji životní cestu.

Každý z nás je zodpovědný za svůj život, za své štěstí, zdraví, radost, vztahy, zaměstnání apod.

Každý z nás je jedinečný.

Každý z nás má zde na Zemi své poslání.

Každý z nás má talent na určité věci a nadání.

A proto  - každý z nás může svůj život rázem změnit (pokud v něm není šťastný).

Nemůžeme vinit ze svého smutku, stresu a napětí ostatní lidi v okolí – například šéfa v zaměstnání, partnera, děti apod.

Sami se rozhodujeme, jak každý den prožijeme.

A pokud rozhoduje za nás okolí, tak je to také díky našemu rozhodnutí – nic neřešit a jen žít (přežívat).

Ale život chce od nás víc.

Chce, abychom jej prožívali naplno. Abychom mu řekli své ANO a žili více vědomě, v přítomnosti.

Životem můžeme projít jako vítězové/tvůrci nebo jako poražení/oběti.

Je jen a jen na nás, jakou roli si zvolíme. Zda se rozhodneme jít cestou královskou nebo cestou utrpení a oběti.

Přeji vám dobrá rozhodnutí a moudré kroky. Ilja


Cíl je zároveň startem

Často v životě spěcháme, jsme netrpěliví a nedočkaví. Vše chceme mít nejlépe hned, nebo se alespoň snažíme a vynakládáme velké úsilí na to, abychom se co nejdříve dostali ke svému cíli. A tím cílem může být třeba nákupní centrum, nové zaměstnání, nový partner či partnerka nebo jakákoliv změna životní situace.

Těšíme se na to, až dosáhneme svého cíle, ale málokdy si uvědomujeme, že ten cíl je vždy zároveň startem k něčemu dalšímu, něčemu novému. A jsme na to nové v tuto chvíli dobře připraveni?

A když se nám cíle nedaří dosáhnout, hledáme různé „objížďky“, jak se překážkám vyhnout. Ale i na objížďce se může vyskytnout překážka a ještě si zvolíme delší cestu.

A při tom úmorném snažení nějak zapomínáme na to, že na každé cestě je potřeba si dát přestávku, odpočinout si. Zastavit se a naslouchat svému vnitřnímu hlasu, jeho vedení.  Vždyť každé zastavení může být zároveň vydatným občerstvením, při kterém si něco uvědomíme, třeba se i něco dozvíme, anebo se něco stane bez našeho přičinění – ozubená kola zapadnou do sebe …

Nechme se tedy životem zpomalovat, nechme se zastavit „náhodnými“ životními okolnostmi, všímejme si svých pocitů a svého intuitivního vedení. Až přijde vhodný čas, budeme pak lépe připraveni na další cestu.

Buďme trpěliví a nechme se životem překvapovat.

Toto zamyšlení mne napadlo v souvislosti s událostí, která se nám včera stala. Jeli jsme nakupovat a v jedné vesnici nedaleko Hradce Králové jsme strávili, odhaduji tak více jak 30 minut v koloně aut z důvodu opravy silnice. Dva semafory a auta, která jen velmi pozvolna popojížděla dál.  První myšlenky, které se nám honily hlavou, byly: „Mohli jsme to objet, co to otočit a kousek se vrátit“. Nakonec jsme trpělivě čekali, až se posuneme a opravovaným úsekem projedeme. A přitom čekání mne napadlo, že takto je to i v životě. Často chceme řešit situace hned, jsme akční a netrpěliví, ale pokud se zastavíme a dalším krokům necháme volnější průběh, jak se říká, přestaneme tlačit na pilu, některé věci se můžou udát i bez našeho úmorného snažení. A my si pak život můžeme více užít a to i v době čekací.

Přeji nám všem více trpělivosti a nadhledu v životě. S láskou Ilja


 Otevřené srdce a splněná přání

Také se vám stalo, stejně jako mně, že po přečtení různých knih a návodů na to, jak si máme správně přát, se vámi vyslaná přání neuskutečnila? Přesto, že jste postupovali přesně podle návodů, přání si zapisovali do svých deníčků, vystavovali na nástěnky, vysílali pozitivní afirmace a vizualizovali si vysněný výsledek, přání se nesplnila (anebo pouze částečně).

A tak vás možná napadají různé otázky, například - jak mám svoje přání správně formulovat a co všechno mám udělat pro jeho splnění? V čem je chyba, proč se jiným jejich přání plní a mně ne?

Moji drazí, mám pro vás dobrou zprávu - přání, které je vyslané ze srdce se splní. Tedy přání, které je procítěné pozitivní energií a láskou, to které vychází přímo ze srdce, ne tedy pouze z rozumu.

Pozitivní naladění, radost a otevřené srdce, kterým prochází láska, zvyšuje vibrace a přispívá ke splnění našich přání.

Řada z nás má však svá srdce uzavřená. Obalená různými skořápkami strachu, obestavěná hradbami ze špatných zkušeností a zranění, které jsme získali v době dětství, mládí a dospívání, v partnerských vztazích apod.

Bojíme se srdce otevřít a stát se zranitelnými. Otevřít se lásce, když už tolikrát nám bylo ublíženo …

Jenže jsme to jen my sami, kdo si ubližuje. Pláčeme nad tím, co se nám nepovedlo, nad tím, kdo nám kdy ublížil, neprávem odsoudil, zavrhnul … Stále se vracíme do minulosti, vyhýbáme se životu TADY a TEĎ. Žijeme v roli oběti, která nám sice nevyhovuje, ale už jsme si na ni zvykli.

Pokud však chceme ve svém životě něco změnit, chceme si uskutečnit své touhy a přání, vylepšit si svůj zdravotní stav a vztahy, chceme svůj život prožít ve štěstí, je nutné vykročit na cestu – na cestu k sebepoznání, na cestu k otevření svého srdce a naplnění života láskou. Láskou, o které budeme nejen hovořit, ale kterou budeme plně žít. Láskou, která bude vycházet přímo z našeho srdce.

A jak tedy otevřít své srdce lásce?

Začít můžete třeba tím, že se budete cítit dobře, že si budete všímat všech drobných radostí a zázraků, které vás provázejí každým dnem. Že si uvědomíte dobro, které je všude kolem nás. A nejen uvědomíte, ale že ho také plně prožijete – srdcem procítíte. Radujte se z toho, co vám život přináší, vždyť i to původně špatné se vzápětí může stát dobrým.

Přeji vám hodně lásky a radosti v životě, a také splnění vašich snů a přání. S láskou Ilja


 Láska a harmonie v našem životě

Jak si vytvořit prostor, který nás podporuje při hledání lásky a vnitřní harmonie v našem životě.

Možná právě přemýšlíte nad tím, co všechno byste chtěli v novém roce změnit, co byste chtěli prožít nového a co naopak už raději ne, čeho se vyvarovat. Jak změnit svůj život k lepšímu, jak si zajistit více lásky, peněz, úspěchu, jisté zaměstnání a rodinu, která vám rozumí a podporuje vás v každé situaci. Moc dobře víte, stejně tak jako já, že cesta k vytouženým cílům není snadná, ale všichni, kdo se po ní vydají, mají naději, že postupně s nutnou dávkou trpělivosti a vytrvalosti ke svým cílům dojdou. Chce to jen neztrácet naději a víru v sebe, ve svoji vnitřní sílu a v to, že to dokážeme.

Stejně tak jako vy, i já se na své životní cestě posouvám krok za krokem blíže ke svým cílům. Trpělivě procházím životními lekcemi a zkouškami a stále poznávám ještě nepoznané, učím se a praktikuji různé rady a doporučení, jak správně myslet, jak měnit to, co mi už neslouží a nahrazovat novým, jak transformovat staré vzorce a zažité programy, apod.

Ráda čtu duchovní knížky, ale ze zkušenosti vím, že v knize otočím list, dočtu kapitolu a k již přečtenému se nevracím. A přitom každá takováto kniha má několik vrstev, které nám mohou zajistit hlubší poznání. Kdo z nás má ale tolik volného času, aby neustále četl. Aby se v průběhu dne vracel k moudrým myšlenkám a praktikoval je ve svém životě?

A právě pravidelnost a opakování je na cestě změň tím nejdůležitějším. I číst jsme se naučili tím, že jsme pravidelně procvičovali všechna písmenka v abecedě a skládali je do slov, vět a souvětí.

Knihu zavřeme a odložíme. V tom lepším případě se k ní vrátíme třeba již večer, v tom horším případě třeba i za několik dní. Nenabádám vás tímto, abyste knihy nečetli, to jistě ne, ale chtěla bych vás navést k tomu, abyste si vytvořili kolem sebe prostor, který vám bude moudré myšlenky z knih připomínat a bude vás podporovat na vaší cestě hledání a změn.

Můžete si vytvořit nástěnku s různými pozitivními myšlenkami, nebo si můžete afirmace napsat na zrcadlo v koupelně, také si můžete pořídit zápisníček, do kterého si myšlenky budete postupně psát a během dne se k nim vracet, možností je nespočet.

Nezapomínejte však na to, že nestačí změnit pouze myšlení a slova – to je pouze první krok, důležité je také změny cítit -  pocitově v těle a srdci. A k tomu vám můžou být nápomocné energetické obrázky, které maluji. Spojení barvy a tvaru, který obrázek zachycuje, ovlivňuje totiž nejen vaše myšlení, ale hlavně váš pocit.

I já své obrázky využívám na své cestě za poznáním, při léčení starých ran a bolestí, při sebeuvědomování si své podstaty, vnitřní síly a pochopení života. Obrázky různě měním, podle okolností, co zrovna v život prožívám, tak jak to právě cítím.

Obrázky maluji také vám. Vám všem, kteří hledáte cestu, světlo – poznání a lásku. Můžete tedy využít jejich energii také ve svém životě, můžou se stát i vám dobrým průvodcem na cestě změn a poznání.

Děkuji vám za důvěru a ze srdce vám přeji dobro a lásku v životě.

S úctou Ilona Jílková