Realizace projektu | ŠANGRI-LLA o.s. | www.sangri-lla.cz

Realizace projektu

 

Projekt - "Aktivní přístup k rodině i zaměstnání" 

Realizace projektu byla zahájena 1.dubna 2012 a úspěčně ukončena 31. března 2015.

Projekt byl zaměřen na řešení problematiky rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce, sladění rodiny a zaměstnání a podporu podnikání v Pardubickém a Královéhradeckém kraji.

Více informací o realizaci projektu a jeho výstupech najdete na http://www.aktivnipristup.sangri-lla.cz

Závěrem několik myšlenek k realizaci projektu od Ilony Jílkové, manažerky projektu

Když bych měla zhodnotit sama za sebe, na základě praktických zkušeností získaných při realizaci projektu řešení rovných příležitostí ve společnosti, uvedla bych asi následující:

Jedním z cílů projektu bylo připravit ženy na návrat do zaměstnání po MD/RD, nebo i tatínky po RD ... to se v rámci projektu podařilo. Když jsem však maminky osobně školila, přemýšlela jsem často nad tím, proč je nutné ženy tak tlačit do zaměstnání.

Jistě, svět potřebuje pracovní sílu žen, ale ženy ve společnosti mají primárně podporovat dobré vztahy v rodině, pečovat o děti ... to je její pravou podstatou.

Pokud je šťastná žena, pak je i šťastné její dítě a celá její rodina.

A podívejme se kolem sebe. Kolik šťastných žen ve svém okolí máme? Ne veselých, ale šťastných - vnitřně naplněných.

Z dnešní společnosti je mi smutno. Orientace na ekonomiku, zisky a produktivitu přináší velkou rozvodovost, nízkou porodnost, popírání lidské důstojnosti apod. Lidé umějí žít vedle sebe, ale ne pro sebe, jak by tomu mělo být.

Peníze však nejsou všechno. Za peníze si štěstí nekoupíme a ani zdraví.

Když bych se vrátila k tématu zaměstnání - je mi smutno z toho, že ženy musí pracovat ve vícesměnných provozech, nebo na plné úvazky, které jim znemožňují zajišťovat péči o malé děti. Tedy slaďovat rodinu a zaměstnání.

A  protože vše je se vším vzájemně propojené, tento nedostatek se projeví na dětech a společnost pak řeší další problematické situace spojené s rizikovým chováním dětí.

A jak z toho všeho ven?

Hledejme a udržujme ve svých životech rovnováhu (vztahy x majetek / peníze ...).

Zamysleme se nad tím, co od života chceme a co v současném životě prožíváme.

A pokud nejsme se svými životy spokojeni, nebojme se to změnit.

A co je nejdůležitější - zkusme se vrátit ke své podstatě. Ctěme pravou podstatu ženy i pravou podstatu muže a žijme podle toho.

Neboť to nás může dovést k trvalému vnitřnímu štěstí ke štěstí v rodině i zaměstnání a podpoří to i situaci ve společnosti.

Přeji nám všem život, který budeme prožívat v radosti, lásce a štěstí. Ilona Jílková

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) a státního rozpočtu České republiky.