Osudová setkání | ŠANGRI-LLA o.s. | www.sangri-lla.cz

Osudová setkání

 

Každý z nás prožije v životě nespočet setkání, která označuje za osudová. Život nám rozdá „karty“ a je jen a jen na nás, v jakém pořadí si je vytáhneme. Hra života (našeho osudu) začíná naším narozením.

Stejně tak i já jsem prožila řadu osudových setkání. O některých z nich, těch významnějších, které mi měnily život, se zmiňuji ve svých knížkách.

Však toto osudové setkání s mým duchovním partnerem bylo tak zcela výjimečné, neskutečné, radostné a zároveň tak bolestné (jeho ukončení).

Trvalo krátce, pouhých 7 měsíců. A sotva jsme se blíže poznali, přišel osudový okamžik, který zmařil všechny naše plány na společný život a společné bydlení.

Je těžké projít touto zkouškou, i když vím – že LÁSKU ani smrt nerozdělí. (stalo se tak v březnu 2018)

HLEDAL JSEM TVOU TVÁŘ

Od počátku svého života, jsem pátral po tvé tváři.

Ale dnes jsem ji spatřil.

Dnes jsem uviděl ten šarm, tu krásu,

ten nevysvětlitelný půvab tváře, 

kterou jsem hledal.

Dnes jsem Tě našel.

A ti, co se mi včera smáli

a opovrhovali mnou, 

dnes litují, že se nedívali tak jako já. 

Jsem bez sebe Tvou nádherou

a přeji si, abych Tě viděl tisícerýma očima.

Mé srdce shořelo vášní

a hledalo celou věčnost tuto zázračnou krásu, kterou teď zřím.

Stydím se nazývat tuto lásku lidskou,

a bojím se Boha nazývat ji božskou. 

Tvůj vonný dech je jako ranní vánek, jenž přišel do bezvětří zahrady.

Vdechla jsi do mě nový život.

Stal jsem se Tvým slunečním svitem, a zároveň Tvým stínem.

Má duše křičí v extázi,

až do morku kostí jsem prosycen láskou k Tobě.

Tvůj jas rozžehl v mém srdci oheň

a nebe i zemi jsi pro mě rozzářila. 

Můj šíp lásky zasáhl terč ....

Skutečné, rozumem zcela nevysvětlitelné. Toto je další příběh mého života. Vyznání, jež četli jste napsal Rúmi.

Další část, je vyjádřením mého SRDCE- mé DUŠE. Tak jsem vše, ve skutečnosti cítila a prožívala společně s milým mým mužem Michalem.

Naše cesta se spojila na pouhých 7 měsíců, ale i tak, děkuji za toto vesmírné spojení dvou lidí - těl a duší.

Celý život jsi hledal moji tvář a já hledala Tebe, můj milý.

Celý život jsem hledala Tvoji duši, Tvé srdce.

Hledala jsem toho muže,

jež mne bude milovat.

Jež bude se mnou prožívat radost i bolest,

jež se se mnou bude milovat.

Hledala jsem Tebe můj milý

a připravovala se na naše setkání.

Odešla jsem ze světa byznysu, konzumu, zábavy a peněz.

Odešla jsem, stáhla se do ústraní a učila se naslouchat svému srdci, své duši.

Učila jsem se žit jako žena.

Rozhodovat se svým srdcem a ne rozumem.

Učila jsem se důvěřovat své intuici a nechat se jí vést.

Učila jsem se probudit v sobě to Světlo, to kouzlo ženské krásy,

jemuž neodolá žádný muž.

A Ty jsi neodolal.

Jak krásné bylo naše setkání.

Ale nezářila jsem jen já,

i Ty jsi byl zahalený v jiskřivém světle celé své vnitřní krásy, lásky a prostoty.

Oba dva jsme před sebou stáli oblečení,

ale přitom zcela nazí - průhlední.

Když jsem Tě spatřila, ty oči a pak, jako bys vystřelil láskyplný šíp do mého srdce.

Na to setkání se nedá zapomenout.

Ten pocit mne doprovází při každé vzpomínce na Tebe.

Když zavřu oči, vidím Tvůj úsměv, jiskru v Tvých očích,

Jen ten úsměv a tu jiskru v očích už uvidím pouze ve vzpomínce.

Odešel jsi tak rychle, zcela nečekaně a bez rozloučení.

Odešel jsi nejen z mého života, ale i z tohoto světa.

A přesto, že jsme se milovali tak krátce,

naše láska nás spojila tak hluboko,

neboť čas nehraje rol, ale upřímnost a láskyplné srdce.

A Ti, jež nám naší lásku nepřáli, nebo jí opovrhovali a vysmívali se jí,

Ti všichni zaplakali.

Neboť tento svět přišel o báječného, krásného a úžasného muže.

Muže, jehož pravou tvář vlastně ani nepoznali. Poznali pouze jeho „masku“.

A já děkuji Bohu, Andělům a celému Vesmíru za to,

že jsem tak báječného a skvělého muže potkala,

a že jsem měla možnost podívat se „pod pokličku“

co v sobě vše ukrývá.

Otevřel jsi mi své srdce a já otevřela zase Tobě to své.

Proto mi tu stále tak chybíš, milý můj Michale.

Věřím Bohu, věřím Andělům a tomu,

že jsi opustil pouze své fyzické tělo a stále tu jsi.

Neboť tvoje duše je věčná.

Tvoje duše tu se mnou a s námi všemi zůstává dál, jen v jiné podobě.

Věřím Andělům, že nastal Tvůj čas a že jsi musel odejít tam,

kam naše oči nedohlédnou, náš rozum nás nedovede.

Ale mé srdce žije dál.

Mé srdce a hloubka naší lásky nás dva stále spojuje.

Já vím, že jsi teď ve Světle a v Lásce,

a že tu naši společnou LÁSKU ani smrt nepřekoná.

V mém srdci žiješ dál.

Miluji Tě.

A tak to bylo, je a bude i nadále.