O dětech | ŠANGRI-LLA o.s. | www.sangri-lla.cz

O dětech

 

O citlivosti dětí

Malé děti nejsou ovlivněné tradicemi, společenskými normami apod.  Děti žijí více pocitově na rozdíl od dospělých, kteří žijí z velké části svými povinnosti a úkoly, tedy na úrovni rozumu. Malé děti žijí své životy na úrovni srdcí – to jak se cítí a postupně s výchovou se začínají řídit rozumem a to podle jejich výchovných vzorů.

Vytvořme pro své děti prostor, který bude podporovat  jejich zdravý růst.

Citlivé děti jsou mylně považovány za děti přecitlivělé, hyperaktivní děti zase za děti zlobivé, neklidné, neposedné. Tyto děti jsou pro nás všechny velkým přínosem. Přicházejí proto, aby nám pomohly.  Jejich vysoká citlivost a vnímavost je pro nás všechny velkým požehnáním. I když se to jejich rodičům v době jejich dětství nemusí zdát.

Milí rodiče, vytvořte pro své děti prostor, který je bude podporovat v jejich zdravém růstu, a který přispěje k jejich vnitřnímu klidu, štěstí a radosti.

S láskou Ilja


Hyperaktivita a neklid u dětí

Chování dětí výrazně ovlivňuje energie, kterou mají kolem sebe.

Jejich neklidné a hyperaktivní chování nemusí být nutně výrazem jejich osobnosti, ale reakcí na energii, ve které pobývají (energii strachu, neklidu, nejistoty apod.). Tedy reakcí  na energii, která je narušená negativními vnitřními pocity a emocemi.

Vše je jenom energie. Energie je všude kolem nás. Každý z nás má určité energetické pole, které vyzařuje do okolí. Co tedy vyzařujeme (jaké pocity a emoce v sobě uchováváme a živíme …), to nás v okolí obklopuje a obklopuje to i naše děti.

Energii však nevyzařují jenom lidé, ale i barvy, různé předměty, domy apod. Proto je dobré věnovat svoji pozornost nejen tomu, co cítíme a jak se chováme, ale také tomu co jíme, čím se obklopujeme, jaké oblečení na sobě nosíme a kde přebýváme.

V případě energií spojených s bydlením si dejte pozor na dlouho neobývané domy, zchátralé a opuštěné domy a také nákupní centra!

Právě v nákupních centrech se mísí energie hodně lidí a nikdy předem nevíte, kdo se v obchodě právě pohybuje. Většina dospělých není na energie až tak citlivá, ale vaše především malé děti, ty citlivé jsou. Chraňte proto své malé děti (a to i miminka) před energiemi, které se v nákupních centrech objevují.

Při koupi nemovitosti dejte pozor na energii předchozích majitelů a na to, co se v domě odehrávalo, proč je dům na prodej. Znám případ, kdy v domě docházelo k násilí a ten dům byl v rozmezí sedmi let již potřetí v nabídce k prodeji. Není nutné tyto domy bourat, je jen nutné očistit jejich energii.

Chraňte tedy své děti před energiemi, které u nich mohou způsobit neklid, zlostné chování, vztek apod.

S láskou Ilja


 Děti jsou darem pro své rodiče

Přemýšlíte nad tím, jak může být dítě darem pro své rodiče, když je například vzteklé, tvrdohlavé a neposlušné a když vás zlobí?

Věřte, že děti nezlobí.

Ony jenom zkouší své rodiče v tom, jak jsou pevní ve svých rozhodnutích a názorech a také v tom, nakolik a jak je vnímají – tedy žijí v přítomnosti a ne v záplavě myšlenek, úkolů a povinností.

Dítě je vaším učitelem na cestě životem.

Děti na tento svět přicházejí jako nevinná stvoření, čisté duše. Podívejte se někdy do kočárku na malá miminka, jak by ten malý roztomilý človíček mohl zlobit? A přesto často slýcháme maminky, jak si již na malé děti stěžují, že jsou neklidné, neposedné, často pláčou apod.

Vaše dítě reaguje pouze na to, co vysílá jeho okolí.

Pokud tedy máte doma neposedné hyperaktivní děti, pak je to odraz vašeho vnitřního světa, nebo světa, ve kterém děti žijí – tedy vnitřního klidu (vnitřní vyrovnanosti, lásky k sobě samým, radosti …) či neklidu (stresu, neúcty, napětí, nervozity, starosti ..)

Děti jsou citlivé na energie, ve kterých pobývají.

Malé děti nejsou ovlivněné tradicemi, společenskými normami apod.  Děti žijí více pocitově na rozdíl od dospělých, kteří žijí z velké části svými povinnosti a úkoly, tedy na úrovni rozumu. Malé děti žijí své životy na úrovni srdcí – to jak se cítí a postupně s výchovou se začínají řídit rozumem a to podle jejich výchovných vzorů.

Vytvořme pro své děti prostor, který bude podporovat  jejich zdravý růst.

Citlivé děti jsou mylně považovány za děti přecitlivělé, hyperaktivní děti zase za děti zlobivé, neklidné, neposedné. Tyto děti jsou pro nás všechny velkým přínosem. Přicházejí proto, aby nám pomohly.  Jejich vysoká citlivost a vnímavost je pro nás všechny velkým požehnáním. I když se to jejich rodičům v době jejich dětství nemusí zdát.

Děti nás mají přivést k návratu.

Děti nás mají přivést k tomu, abychom své životy nežili pouze na úrovni rozumu. Abychom uzdravili svá zraněná srdce a začali se řídit nejen tím, co máme udělat, nebo musíme udělat, ale také tím, jak se cítíme a jak se cítí s námi blízké okolí.

Děti nás mají přivést k tomu, abychom své životy nežili pouze na materiální úrovni, vždyť to, co zde vybudujeme, zde stejně zanecháme, majetek a ani peníze si do hrobu s sebou nevezmeme.

S láskou Ilja