Mužům | ŠANGRI-LLA o.s. | www.sangri-lla.cz

Mužům

 

Všem mužům

Děkuji všem mužům, kteří se jakýmkoliv způsobem dotkli mého života. Děkuji vám za všechny životní lekce, které jsem s vámi mohla prožít. Děkuji za vše dobré i to méně dobré. Hodně jsem se toho od vás naučila a to, co mi v tu chvíli přišlo jako nejtěžší, tak to mne vždy nejvíce posunulo v mém životě dál. Byli jste dobrými učiteli a jsem vám vděčná za svůj životní posun.  Za to, že jsem našla svoji ženskou sílu a hlubokou moudrost vděčím také vám. Děkuji!

My ženy potřebujeme vás, neochvějné a rozhodné muže, i když si to často neuvědomujeme. Nalháváme si, že vše zvládneme samy. Že jsme na vás nezávislé a že vás ke svému životu nepotřebujeme. Ale opak je pravdou.

My ženy potřebujeme silné a rozhodné muže. Potřebujeme vaši plnou přítomnost. Vaši lásku, pevné objetí, díky němuž nás ujišťujete o tom, že nás stále milujete a máte rádi. Potřebujeme vaši něhu, vaše hýčkání, vaše dotyky. Potřebujeme váš humor, vtípky a laškování.

Potřebujeme z vás cítit pevnost, rozhodnost a odhodlání se za nás postavit, pokud budeme v „úzkých“, pokud budeme potřebovat ochránit či zachránit.

Potřebujeme z vás cítit, vaše pravé mužství. To, že znáte směr, kterým chcete v životě jít. Vaše pevná rozhodnutí a vaše jisté kroky. Potřebujeme cítit tu pravou sílu muže, která ochrání naši vnější jemnost a křehkost. A věřte, že v roli silných žen, na které si tak často hrajeme, se necítíme vnitřně šťastné a naplněné. Jen vám tímto způsobem zrcadlíme to, co nám v životech chybí.

Bez vás milí muži, pánové jsme ve svých životech ztracené. Bez vás nemají naše životy vyšší smysl. Bez vás a vaší plné mužské síly nemůžeme žít naplno jako ženy.

Jen společně s vámi můžeme změnit tento svět.

S láskou a úctou Ilja

*sepsáno 29.2.2016


O ženách a partnerském vztahu

Tímto textem bych ráda vám mužům přiblížila alespoň trochu náš „ženský svět“. Ženské chování - ženskou proměnlivost, se kterou se všichni setkáváte.

Vy muži milujete jasné definice, měřitelné cíle a jistoty, spolehlivá řešení.

Pro nás ženy jsou v životě důležité vztahy a láska. Cítit to, že nás někdo miluje, že někomu na nás záleží, že nás má někdo rád. A to nejlépe nějaký muž - manžel, partner či přítel.

Statistiky uvádí, že 99% negativních emocí ženy je způsobeno tím, že žena necítí lásku, že necítí to, že ji partner miluje. Že necítí dostatečně jeho lásku.

Možná v tuto chvíli namítnete, že svoji rodinu a ženu finančně zabezpečujete, postavil jste dům, zajistil bydlení ... Přeci tedy musí vaše žena vědět, že ji máte rád. Věřte ale, že žena všechny tyto vaše skutky plně vnímá a váží si jich, ale nepovažuje je za projev lásky.

Žena touží po chvále, ocenění toho co dělá – tedy po vaší plné pozornosti. Po láskyplném objetí, pohlazení, po jakémkoliv tělesném projevu lásky.

Aby muž dobře rozuměl ženě, měl by prvně rozumět sám sobě.

Znáte odpověď na následující otázky:

Kam jdu …? Kdo jsem …? Jaký je můj životní cíl …? Co své ženě mohu nabídnout ...?

Dobře fungující partnerský vztah můžeme přirovnat k jízdě vlaku, kdy muž řídí vlak – určí směr a cíl společného života a žena mu pomáhá udržet správný směr – podporuje muže svoji hlubokou vnitřní sílou, moudrostí a láskou.

Co my ženy od mužů očekáváme? Cílevědomost, spolehlivost, sebejistotu a smysl pro humor. Pak také to, že splníte to, co slíbíte, umíte se ženy zmocnit a projevit ji svoji lásku.

Muži, nesnažte se ženy měnit, nesnažte se vyhýbat jejich emocím. Přijměte proměnlivost jejich nálad a názorů. Milujte je takové, jaké jsou a hlavně jim svoji lásku projevujte – třeba objetím, polibkem nebo jen pohlazením.

A pokud chcete něco ve svém partnerském vztahu změnit, pak začněte měnit sami sebe.

Přeji vám láskyplný a šťastný partnerský vztah. Ilja


Znáte svůj životní cíl a směr

Pánové, znáte svůj životní cíl i směr? Jste pevným základem pro svoji rodinu a pevnou oporou pro svoji ženu?

Anebo máte pocit, že se váš život odehrává jinak, než byste chtěli. Že vám tak nějak utíká mezi prsty. Možná vám chybí důležité rady a informace, které vám otec nepředal a vy si se svým mužstvím tak trochu nevíte rady ….

Pokud je tomu tak, pak si určitě přečtěte knížku - Cesta pravého muže od Davida Deidy. Tato knížka je prioritně určena VÁM. Čtěte a poznávejte cestu pravého muže.

Podpořte naše ženství svým mužným neochvějným přístupem a chováním.

Naučte se pracovat s našimi emocemi - není to tak těžké.

Odměnou vám bude život prožitý v lásce, klidu a svobodě.

A to za to stojí přeci. S láskou Ilja


 Pro životní cestu muže

Pomůckou pro zpracování následujícího textu mi byla knížka „Cesta pravého muže“ od Davida Deidy, kterou mohu vřele doporučit nejen mužům, ale ženám. Krátce tedy z Cesty muže - od Davida Deidy:

 • Smiřte se s tím, že v životě nic nedokončíte: „Typicky mužská chyba je domnívat se, že se jednou všechno od základu změní. Nezmění. Nikdy to neskončí. Dokud jste naživu, je vaším tvůrčím úkolem zápasit s přítomným okamžikem, hrát si s ním a milovat jej. A přitom rozdávat to, čím jste byli obdařeni.“
 • Žijte s otevřeným srdcem, i když to bolí:„Když se v bolesti uzavřete do sebe, popíráte tím svou pravou povahu muže. Pravý muž cítí a jedná svobodně i uprostřed velké bolesti.“
 • Žijte tak, jako by váš otec zemřel:„Muž musí milovat svého otce, ale přitom je nutné, aby se osvobodil od jeho očekávání a kritiky, má-li se stát svobodným mužem.“
 • Držte se svého nejhlubšího poznání:„Učiňte ze svého života nepřetržitý proces, ve kterém budete sami sebou, v nejhlubších rovinách bytí.“
 • Nikdy neměňte svá rozhodnutí jen proto, abyste udělali ženě radost:„Pokud žena přijde s něčím, co změní mužovo stanovisko, měl by muž na základě nového náhledu na věc učinit nové rozhodnutí. Neměl by však nikdy zradit své nejhlubší poznání a intuici, jen aby potěšil svoji ženu nebo se jí přizpůsobil. Takové jednání oslabí jak ji tak jeho. Budou na sebe mít vztek a jejich lásku a schopnost svobodného jednání zastře škraloup nahromaděné falše.“
 • Opřete se do svých hranic:„Muž by se měl snažit překračovat hranice strachu a nepohodlí vždy jen o krůček, ovšem vytrvale a ve všem, co dělá.“
 • Udělejte to pro lásku:„Způsob, jakým muž proniká do světa, by měl být stejný jako způsob, jakým proniká do své ženy – nejen pro osobní zisk a potěšení, ale aby tím znásobil lásku, otevřenost a hloubku.“
 • Jestliže neznáte své poslání, je načase ho objevit, hned teď:„Bez vědomého smyslu života je muž ztracený, nechává se unášet proudem a spíše se přizpůsobuje, než aby svůj život aktivně spoluutvářel. Bez poznaného poslání je existence muže slabá a nemohoucí.“
 • Buďte ochotni zcela změnit svůj život: „Období naplněná jasnou konkrétní činností střídají období bezradnosti a vnitřního zmatku. To je přirozený proces, kterým prochází každý, kdo s důvěrou v pravdu odkrývá jednu slupku karmy za druhou.“
 • Nevymlouvejte se na rodinu:„Pokud muž není schopen odhalit smysl svého života nebo z něj neustále slevuje a vymlouvá se při tom na rodinu, oslabuje tím svoji vnitřní sílu, ztrácí hloubku a opravdovost. Jeho žena mu přestává důvěřovat a z jejich vztahu se vytrácí sexuální polarita.“
 • Neztraťte se v každodenních úkolech a povinnostech:„Muž by se nikdy neměl ztratit v detailech a zapomenout, že život ve skutečnosti nepředstavuje nic jiného než nejhlubší pravdu přítomného okamžiku.“
 • Přestaňte doufat, že to s vaší ženou jednou bude jednodušší: „Často to vypadá, jako by žena testovala, nakolik je muž schopen nenechat se vykolejit a uchovat si svou pravdu a směřování. Zkouší ho, aby cítila jeho svobodu a hloubku lásky a přesvědčila se, že mu může důvěřovat. Její zkoušky na sebe berou různé podoby – stěžuje si, protestuje, mění rozhodnutí, pochybuje, odvádí jeho pozornost nebo dokonce podkopává jeho smysl života, ať už více či méně důrazně. Muž by si nikdy neměl myslet, že tyto zkoušky skončí a jeho život bude snadnější. Měl by naopak ocenit, co vše jeho žena dělá proto, aby ucítila jeho sílu, integritu a otevřenost, neboť touží, aby její muž dosáhl své nejhlubší pravdy a lásky.“

Více se můžete dočíst v knížce „Cesta pravého muže“ od Davida Deidy, nebo si poslechnout nahrávku textů na stejnojmenném CD.

Jistě vás zaujmou informace o tom, jak jednat se ženami; o tom, co ženy opravdu chtějí; o vašich temných stránkách; o ženské přitažlivosti …

Přeji vám inspirující čtení (případně poslech) a ukotvení se ve vlastní mužské identitě – v hluboké a pravé podstatě muže, kterou my ženy potřebujeme.

S láskou Ilja.