Čakry a energie | ŠANGRI-LLA o.s. | www.sangri-lla.cz

Čakry a energie

 

O energetických centrech v těle, čakrách, je napsáno mnoho knih a článků, proto se budu věnovat jen stručným obecným informacím a tomu, jak energie obrázků  působí na tato centra člověka.

Nemusíte být nutně jasnovidcem nebo léčitelem, aktivovat a harmonizovat energii v těle si můžete sami. Stačí k tomu chuť a zájem o svůj zdravý život.

Pokud čakry nefungují - jsou zablokované, tělem neprochází plynule energie.

Tím je narušeno zdraví člověka, mezilidské vztahy a celková radost ze života.

Naše tělo nám dává signály o tom, kterým čakrám mámě věnovat pozornost, které čakry potřebují pročistit a odblokovat. Nejčastěji jsou těmi signály bolest či nemoc.

Možná vás teď napadá, jak a čím se čakry blokují a co můžete udělat proto, aby energie ve vašem těle proudila tak, jak má.

Důvodů zablokování těchto center je mnoho, uvedu jen některé – jsou to například nezpracované emoce (strach, hněv, stísněnost, obava), buněčné vzpomínky (nezpracované prožitky z minulosti), chybné myšlenkové vzorce.

Pro oživení, aktivování a odstranění blokád čaker můžete využít čisté a jasné barvy, drahokamy, éterické oleje, hudbu, přírodu a také energetické obrázky, které vám na svých stránkách nabízím. Dále pak různé meditace, cvičení a také metodu léčebného kódu.

Jak působí energetické obrázky na čakry

Vyzařovaná energie uvolňuje emoce v těle a v kombinaci s textem ovlivňuje také myšlenkové vzorce. Působí tedy nejen prostřednictvím čistých barev a tvarů, ale také uvedených slov, které pozitivně působí především na pátou a šestou čakru – tedy na mentální vibrační pole.

Energetické obrázky působí vždy na více čaker, primárně však na jednu hlavní.

Jakmile pročistíte své energetické tělo, odstraníte blokády, které vás zatěžovaly, začnete si do života přitahovat více lásky, hojnosti, radosti a štěstí.

Váš život bude uvolněný, naplněný klidem a spokojeností.

Přeji vám hodně trpělivosti a lásky na této cestě k sobě samým, ke zdravému životu a k Bohu, Ilja

Co souvisí s čakrami

  • První čakra – čakra kořene/základní čakra: je mezi řití a pohlavními orgány, spojuje nás s fyzickým světem, je důležitým základem a pramenem vitální síly, nedostatečné fungování se projevuje formou – zácpy, tělesné nadváhy, nedostatkem tělesné i duševní síly k překonání čehokoliv, častým hněvem a agresí, různými druhy závislostí, orientací pouze na smyslové prožitky apod.
  • Druhá čakra – sakrální čakra: je nad pohlavními orgány, je centrem původních emocí, sexuální energie a tvořivých sil, její fungování ovlivňuje naše mezilidské vztahy – obzvláště k druhému pohlaví, plodnost, sebeúctu, neprůchodnost emocí, chladnost, nedostatek radosti ze života.
  • Třetí čakra – čakra solar-plexu: je přibližně dva prsty nad pupkem, je centrem osobnosti člověka, je nositelem našich emocí (přání a žádostí – pokud tato čakra funguje harmonicky, plní se přání velmi rychle, bez velké námahy), při chybné funkci jste vnitřně neklidní, nespokojení, chcete ovlivňovat vše podle svého názoru, toužíte především po vnějším uznání a bohatství, možná jsou častá onemocnění močového měchýře a ledvin.
  • Čtvrtá čakra – čakra srdce: je uprostřed prsou ve výši srdce, je to střed systému čaker, její úlohou je sjednocovat skrze lásku (nepodmíněnou lásku), chybná funkce čakry se projevuje například zvýšenou potřebou dávat druhým, být tu pro druhé, obětovat se pro druhé - závislost na lásce druhých, zranitelnost, chladnost a také nezúčastněnost až bezcitnost.
  • Pátá čakra – krční čakra: je mezi krční jamkou a ohryzkem, je centrem komunikace, vyjadřujeme jí to, co v sobě nosíme – slovně i mimoslovně (smích, pláč, pocity lásky a radosti, nebo strachu a bolesti), chybná funkce se může projevit onemocněním štítné žlázy, koktavostí nebo zadrháváním, strachem projevit své pocity a emoce, uzavřeností, snahou prosadit se za každou cenu, slovní manipulací, těžkostmi s vyjadřováním, nejistotou a obavou z hodnocení druhých.
  • Šestá čakra – čakra čela (třetí oko): je uprostřed čela jeden prst nad kořenem nosu, je nejvyšším řídícím centrem centrálního nervového systému, chybná funkce – člověk žije pouze hlavou, rozumem, orientace pouze na materiální svět, život ovlivňují neovladatelné emoce, v náročných situacích lehce ztrácí hlavu, popírá intuici a duchovno.
  • Sedmá čakra – korunní čakra: je nejvýše uprostřed nad temenem naší hlavy, je sídlem nejvyšší dokonalosti v člověku, v sedmé čakře nedochází k blokádám, může být jen méně vyvinuta, otevírá cestu k duchovním pravdám.