Aktuálně | ŠANGRI-LLA o.s. | www.sangri-lla.cz

Aktuálně

 

Na této stránce budou průběžně zveřejňovány dodatečné informace k situaci na trhu práce ve vazbě na realizaci projektu. A to v rámci udržitelnosri projektu až do roku 2026.

ROK 2017

Naše společnost se ubírá zcela novým směrem, a tím se mění možnosti a příležitosti na trhu práce.

Nejen regionální rozdíly, ale také celosvětová situace přispívá spíše k řešení multikulturních pracovišť a méně již obecně rovných příležitostí na trhu práce.

Pokud se tedy budeme věnovat situaci na trhu práce z pohledu hlavních témat projektu, tak k této situaci mohu uvést následující osobní poznatky a zkušenosti.

Rozvoj podnikání se v naší společnosti v současné době spíše nepodporuje.

Rozrůstají se nadnárodní společnosti a velké firmy. Tím vzniká velká nabídka pracovních příležitostí právě v těchto firmách.

Firmy mají nedostatek loajálních a schopných zaměstnanců.

Vzrůstá nabídka pracovních míst ve dvousměnných a třísměnných provozech.

Ženy jsou směřovány do technických oborů a vedeny k pracovnímu uplatnění ve fabrikách a větších firmách.

Zda je to dobře či špatně, na to ať si každý z nás, odpoví sám.

Jisté je však, že ŽENA je jiná nežli MUŽ. Že žena vydrží po fyzické stránce méně nežli muž a pokud pracuje v náročném zaměstnání, tak je to na úkor jejího zdraví a zdraví celé rodiny.

Je otázkou, zda se tedy naše společnost ubírá vpřed, nebo vrací zpět ...

Co je pro vývoj a spokojený život lepší:

CO JE VÍCE - PRÁCE X RODINA???

                    KONZUMNÍ ŽIVOT NEBO RADOST, ŠTĚSTÍ A ZDRAVÍ???

Ideální je vždy ROVNOVÁHA.

NA UVEDENÉ OTÁZKY SI MŮŽETE ODPOVĚDĚT SAMI. A TAKÉ NA TO, JAK CHCETE VE SVÉM ŽIVOTĚ ŽÍT.

S ohledem na výše uvedené, není co více psát a zveřejňovat.

Osobně bych si přála, aby následující dny a měsíce posunuly naši společnost kupředu.

Aby se nám zde dobře žilo i pracovalo. Aby rodiny fungovaly, rodiče měli čas na svoje děti ...

Ilona Jílková, bývalá manažerka projektu


 

ROK 2016

Informace zveřejněné v roce 2016 byly z těchto stránek odstraněny a to z důvodu - některé uvedené odkazy již nefungovaly a některé informace s ohledem na změnu situace na trhu práce a ve společnosti mohly být pro čtenáře mylné, zavádějící a ne aktuální.

ILona Jílková, bývalá manažerka projektu